Vizuální prvky

Logo a tvorba maskota

Jak to celé proběhne?

  1. Do e-mailu mi popíšete Vaši představu a následně se osobně sejdeme, abychom prodiskutovali podrobnosti spolupráce.
  2. Dostanete cenovou nabídku.
  3. Po odsouhlasení cenové nabídky (uzavřením smlouvy prostřednictvím tohoto webu nebo e-mailu) pro vás vytvořím hrubé návrhy jednoho nebo více motivů.
  4. Uhradíte zálohu 30 % z celkové ceny.
  5. Vyberete si jeden ze zaslaných motivů, napíšete své připomínky, přání, co byste chtěli změnit nebo poupravit.
  6. Finální logo nebo maskota pro vás zrealizuji.
  7. Po odsouhlasení dostanete fakturu na doplatek ceny.
Logo a maskot

K čemu vám logo poslouží?

  • Logo dá vaši společnosti nebo projektu určitou tvář pro širokou veřejnost. Vytvoří obraz, který určí vystupování vaší firmy pro širokou veřejnost. Je proto dobré, když se vaše logo liší od ostatních tak, že ho zákazník ihned identifikuje a dobře uchová v paměti.
  • Logo je uváděno na veškerých produktech, propagačních materiálech, zkrátka všude, kde se chcete jako společnost prezentovat.
  • Od loga se zároveň odvíjí i corporate identity a branding dalších produktů. Logo je tedy úplný základ při vytváření vizuální stránky vaší společnosti. Je důležité, aby byl tento styl jednotný a odlišili jste se jím od ostatních firem.

Cena od 6.990,- Kč

Uvedená cena je pouze orientační. Cena za konkrétní službu Vám bude navržena po tom, co nám sdělíte Vaše představy a požadavky.

Ukázka realizovaných projektů

Loga a maskot