Jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány

Zásady ochrany osobních údajů


kreativum s.r.o.

se sídlem U Krematoria 2622
530 02 Pardubice
IČ: 25297805
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14038
Kontaktní e-mail: veronika@kreativum.cz

II. JAKÉ ÚDAJE A V JAKÉM ROZSAHU JSOU ZPRACOVÁVÁNY?

Aby Vám mohly být poskytovány služby, potřebuji k tomu znát následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení (obchodní firmu),
  • adresu (sídlo společnosti),
  • identifikační číslo ,
  • e-mail a pokud nám uvedete i Vaše telefonní číslo, pak i to.

III. JAKÝ JE ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy je právě smlouva.

Jakmile bude smlouva vzájemně splněna, musíme Vaše osobní údaje archivovat po dobu, kterou předvídají příslušné právní předpisy. Zde je právním důvodem zpracování splnění právní povinnosti.

Je-li mezi námi a Vámi již existující vztah, na jehož základě jsme oprávněni Vám zasílat marketingová sdělení, tak je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů náš oprávněný zájem.

IV. JAK DLOUHO BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁNY?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu, co budeme plnit naši vzájemnou smlouvu. Po skončení smluvního vztahu budeme Vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají (těmito předpisy jsou např. zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci).

Osobní údaje, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu budou uchovávány po dobu 3 let. Začátek běhu této lhůty začíná dnem, kdy jsme vzájemně uzavřeli smlouvu.

V. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Máte právo na:
a) přístup k osobním údajům – na základě Vaší žádosti Vám musíme sdělit, zda zpracováváme, nebo nezpracováváme Vaše osobní údaje. V případě, že je zpracováváme, pak máte právo na to, abychom Vám sdělili:

i. za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme,

ii. v jakém rozsahu jsou tyto údaje zpracovávány,

iii. jak dlouho budou uchovávány,

iv. komu budou zpřístupněny,

v. zda můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

b)  přesnost – pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nesprávné (nepřesné) osobní údaje, pak máte právo na jejich opravu. V případě, že takovou nepřesnost ve svých osobních údajích zjistíte, dejte nám to na vědomí na e-mailové adrese: veronika@kreativum.cz a my bez zbytečného odkladu provedeme nápravu.

c)  výmaz – Vaše osobní údaje vymažeme pokud:

i. je už nepotřebujeme.

nebo

ii. odpadnou všechny právní důvody takového zpracování.

nebo

iii. vznesete námitky proti zpracování a nejsou dány převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování.

nebo

iv. nám takovou povinnost ukládá právní předpis.

d)  vznést námitku – máte právo vznést námitku proti přímému marketingu na základě našeho oprávněného zájmu. Zpracování Vašich osobních údajů pro potřeby přímého marketingu na základě oprávněného zájmu bude okamžitě ukončeno.

e)  na omezení zpracování – Vaše osobní údaje budeme uchovávat v režimu omezeného zpracování, a to po dobu, dokud nevyřešíme nesrovnalosti ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

Pro uplatnění Vašich práv nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: veronika@kreativum.cz.

VI. KOMU JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁNY?

Vaše osobní údaje mohou být předávány tomuto okruhu osob: poskytovatelé marketingových služeb, poskytovatelé právních, daňových a účetních služeb, poskytovatelé technických řešení (zejména provozovatelé cloudových služeb a webhostingu). Našim zpracovatelům jsou Vaše osobní údaje předávány vždy na základě zpracovatelské smlouvy a v souladu s minimálním požadovaným standardem ochrany osobních údajů, které požadují příslušné právní předpisy na ochranu osobních údajů.

VII. COOKIES

Co jsou to soubory cookies?

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

Jaké soubory cookies používáme a za jakým účelem?

Na webové adrese www.kreativum.cz používáme soubory cookies sloužící k měření návštěvnosti webových stránek.

Jaký je právní základ zpracování cookies?

Soubory cookies sloužící k měření návštěvnosti našich webových stránek zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. 

Jak jsou soubory cookies zpracovávány?

Soubory cookies jsou zpracovávány pomocí Google Analytics, jejímž provozovatelem je společnost Google Inc. Podrobnosti naleznete zde.

VIII. KAM SE MŮŽETE OBRÁTIT, MÁTE-LI DOJEM, ŽE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEJSOU PRACOVÁVÁNY V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY?

Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, sdělte nám prosím tuto skutečnost na e-mailové adrese: veronika@kreativum.cz a vše společně vyřešíme.

Pokud bychom se na něčem přece jen neshodli, můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti naleznete zde.

IX. PLATNOST A ÚČINNOST

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od: 21.7.2019.